A A A   Synod 2024
Diecezja Świdnicka

adres do korespondencji:
pl. św. Jana Pawła II 1

58-100 Świdnica

tel.: 74 85 64 426
e-mail: sad@diecezja.swidnica.pl

Tymczasowa siedziba Sądu:
ul. Budowlana 6 A
Świdnica
(osobne wejście pomiędzy NZOZ Stacją Opieki Caritas a Diecezjalną Poradnią Rodzinną)

Dni i godziny urzędowania:

w poniedziałki i wtorki: 9.00-13.00; 15.00-18.00
w środy i piątki oraz w II soboty miesiąca: 9.00-13.00

Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,
w 2024 r. Sąd Biskupi pozostaje zamknięty również w następujące dni:
2 II, 29 III, 8 V, 20 V, 24 XII, 31 XII
W SIERPNIU SĄD JEST NIECZYNNY

________________________

ORGANIZACJA SĄDU:

Biskup Moderator:

Biskup Świdnicki Marek MENDYK

Wikariusz Sądowy:

ks. dr Włodzimierz BINKOWSKI

Sędziowie diecezjalni:

ks. dr Arkadiusz CHWASTYK
ks. mgr lic. Mariusz SAJDAK
ks. dr Rafał ZALESKI
ks. dr Arkadiusz HARBAR
ks. mgr lic. Mateusz KUBUSIAK
ks. mgr lic. Bartłomiej ŁUCZAK

Audytorzy:

ks. mgr Sebastian TOMASZEWSKI
ks. mgr Michał KROPIDŁOWSKI

Obrońcy węzła małżeńskiego:

ks. mgr lic. Marcin CZCHOWSKI
ks. dr Daniel MARCINKIEWICZ

Rzecznik sprawiedliwości:

ks. mgr Paweł WRÓBLEWSKI

Notariusz i kierownik kancelarii:

s. mgr M. Marcelina KWIATKOWSKA CSSE

________________________

Pełnomocnicy i Adwokaci
wpisani na listę przy Sądzie Biskupim w Świdnicy:

mgr lic. Beata FOBER, tel.: 662 312 658, e-mail: beata.fober@gmail.com
mgr lic. Krzysztof BOROWSKI, tel.: 666 033 002, e-mail: kb.kanonista@gmail.com
dr hab. Anna SŁOWIKOWSKA, tel.: 536 700 777, e-mail: kancelaria@adwokatkoscielny.pl

Wyżej wskazani posiadają wszelkie uprawnienia do występowania jako pełnomocnicy i adwokaci w sprawach kierowanych do Sądu Biskupiego w Świdnicy. Stronom przysługuje swobodny wybór pełnomocnika i adwokata spośród wpisanych na ww. listę. Mogą też wnioskować o możliwość bycia reprezentowanymi lub bronionymi przez osoby spoza listy. Niewpisani na listę pełnomocników i adwokatów przy Sądzie, występując o zatwierdzenie ad causam, powinni spełnić warunki określone w art. 12 Regulaminu Sądu Biskupiego w Świdnicy.

Przestrzega się przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u innych osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w mediach, w tym za pośrednictwem Internetu. Zdarzają się przypadki, że osoby te nie posiadają uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci, nie dysponują wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego, żądając wygórowanych wynagrodzeń.

________________________

Dochodzenie przedprocesowe czyli duszpasterskie:

Dla bliższego zapoznania się z sytuacją wiernych będących w separacji lub rozwiedzionych, poddających w wątpliwość ważność ich małżeństwa lub przekonanych o jego nieważności, oraz dla udzielenia pomocy w zebraniu informacji użytecznych dla procesu sądowego i wprowadzenia sprawy przed Sąd Biskupi w Świdnicy zatwierdzeni są:

ks. mgr Michał KROPIDŁOWSKI (Kamieniec Ząbkowicki)
ks. mgr Sebastian TOMASZEWSKI (Wałbrzych)
ks. mgr Mateusz GRZEGORCZYK
ks. mgr Wojciech WIEWIÓRA

Po nawiązaniu kontaktu z kancelarią Sądu i zostawieniu imienia i nazwiska oraz numeru telefonu wierny zostanie skierowany do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie dochodzenia przedprocesowego czyli duszpasterskiego.

________________________

Terminy bezpłatnych porad prawnych dotyczących nieważności małżeństwa w roku 2024:

22 kwietnia (poniedziałek), godz. 9.00-13.00; 15.00-18.00
18 czerwca (wtorek), godz. 15.00-18.00
23 września (poniedziałek), godz. 9.00-13.00
19 listopada (wtorek), godz. 9.00-13.00
30 grudnia (poniedziałek), godz. 9.00-13.00

Porady prawne udzielane są bezpłatnie przez adwokatów wpisanych na listę przy Sądzie Biskupim w Świdnicy lub przez wyznaczonych do tego duchownych. Kancelaria Sądu rejestruje zainteresowanych na porady przedprocesowe w siedzibie Sądu, po zostawieniu przez nich imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

W kancelarii Sądu zainteresowani mogą uzyskać informacje o wymogach formalnych pozwu oraz sposobach jego złożenia.

________________________

Sąd apelacyjny (II instancja):
Metropolitalny Sąd Duchowny
ul. Katedralna 13, 50-328 Wrocław
tel.: 71 327 11 21, e-mail: sad@archidiecezja.wroc.pl

________________________

Dokumenty:
Regulamin Sądu Biskupiego
Wykaz opłat i wynagrodzeń biegłych przed Sądem Biskupim (obow. od 25 III 2024)
Regulamin dotyczący kosztów sądowych (dla spraw rozp. przed 25 III 2024)

Wzory pism:

Wzór pozwu o nieważność małżeństwa
Oświadczenie strony powodowej ws. kosztów sądowych
Oświadczenie strony pozwanej ws. kosztów sądowych


Wezwania edyktalne:

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl
Kongres Małżeństw

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM